Richard Branson zegt: “train je mensen, zodat ze weg kunnen” en “train ze beter, zodat ze blijven”

Human Capital

De ontwikkeling van het individu is bepalend voor het succes van het bedrijf. Wanneer de individuele medewerker weet waarin en hoe hij zich kan ontwikkelen kan hij meegroeien met het bedrijf. Van de werkgever vraagt dit aandacht voor het individu en het bespreekbaar maken van ambities en wensen van de medewerker.

Persoonlijke ontwikkeling

Weten wat je wilt en weten wat je kent en kunt is de basis voor persoonlijke groei. Goede werkgevers geven aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker, want zij weten dat persoonlijk succes leidt tot betere team- en bedrijfsprestaties.

Feedback

Functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken, voortgangsgesprekken en ontwikkelingsgesprekken dragen allemaal bij tot een tevreden en succesvolle medewerker. In de kern gaat het om het geven van feedback. Medewerkers willen weten wat ze goed doen en hoe zij zich kunnen verbeteren.

Gedrag – de bepalende factor

Het onderliggende gedrag bepaalt de trainbaarheid van mensen. Wie wil er geen flexibele, ambitieuze, prestatiegerichte en klantgerichte medewerkers. Maar wat moeten mensen dan precies doen en hoe maak je het gewenste gedrag bespreekbaar en meetbaar. Leer medewerkers kijken naar hun eigen gedrag en laat ze groeien.

Bedrijfstrainer

De bedrijfstrainer analyseert het gedrag van de medewerker, het team  en het bedrijf en traint de kennis en vaardigheden waardoor mensen beter presteren.

info@bedrijfstrainers.nl

0320-224 550

Met vriendelijke groet,

Dirk Jan Verdoorn

 

 

Agenda:

Praktisch leidinggeven  7 en 21 juni

Creatief denken 30 mei 

Trends in agressie

Ik train al 25 jaar medewerkers van woningcorporaties in het preventief omgaan met agressie en signaleer daarin een aantal trends. 25 Jaar geleden mocht je het woord agressie niet noemen. Als daar sprake van was lag het altijd aan de corporatie of aan de specifieke medewerker. Als het als trainingsitem werd gezien dan werd er een training klantgerichtheid gegeven, waarin het woord agressieve klanten werd vervangen door moeilijke of lastige klanten.

Speciaal beleid voor agressieve klanten was niet bespreekbaar en slechts een enkele woningcorporatie had een alarmsysteem waarmee baliemedewerkers mensen in de back office konden vragen om hulp. Wel zaten veel medewerkers veilig achter glas.

 

Klantgerichtheid

Vanuit de gedachte van klantgerichtheid zit ondertussen niemand bij een corporatie nog achter glas en is een al of niet hoge balie de enige scheiding tussen klant en medewerker en heeft vrijwel iedere corporatie laagdrempelige spreekkamers. Daarmee is in sommige gevallen de bedreiging voor medewerkers groter geworden. Dus waar overal de fysieke bescherming is weggenomen zijn de vaardigheden om er middels een gesprek uit te komen steeds belangrijker geworden.

 

Slecht nieuws is oké

Bij enige tientallen corporaties verzorgt Verdoorn Bedrijfstrainers eens in de 2 à 3 jaar herhaaltrainingen omgaan met agressie. Duidelijk is dat de praktische vaardigheid enorm is toegenomen. Veel medewerkers hebben de vaardigheid om een slecht nieuws boodschap te geven en zijn in staat de eerste emoties op te vangen. Sommigen doen dat volgens het model wat ze in opleiding en training hebben geleerd, anderen hebben een volledig eigen stijl ontwikkeld op basis van praktijkervaring.

 

Verbaal geweld

De relatieve buitenstaander die een corporatie bezoekt of met een huismeester de galerij afloopt kan zich nog verbazen over de hoeveelheid verbaal geweld die op een dag langs komt. Veel medewerkers beschouwen dat als onderdeel van het werk. Zij beseffen dat een groot deel van de doelgroep aan de onderkant van de samenleving functioneert en blijkbaar geen andere manier van uitdrukken heeft.

 

Agressie, geen punt

Medewerkers geven aan dat ze het gedrag van ‘agressieve’ huurders en woningzoekenden makkelijk een plaats kunnen geven. Soms bespreken ze het met een collega, in extreme gevallen met een leidinggevende en heel zelden wordt er aangifte bij de politie gedaan. Een medewerker die slecht slaapt door het gedrag van een klant, komt naar eigen zeggen weinig voor. De meesten zijn in staat om na kantoortijd de knop om te zetten en de gebeurtenissen van de dag achter zich te laten.

 

Incidenten

Voor aanvang van een training vraagt de trainer aan de opdrachtgever hoeveel incidentmeldingen er in het afgelopen jaar zijn geweest. Meer dan eens is het antwoord: ‘geen’, en anders zijn ze makkelijk op een hand te tellen.

 

Agressieprotocol

Wanneer de trainer aan medewerkers vraagt of ze het agressieprotocol van het eigen bedrijf kennen, volgt er zelden een bevestigend antwoord. Het protocol staat ook maar af en toe op de agenda van een werkoverleg. Toch staat er in veel agressieprotocollen dat gedrag als: beledigen, treiteren, pesten, vernederen, uitschelden, schreeuwen, discriminerende opmerkingen, stalking en bedreigingen door de corporatie niet wordt geaccepteerd. En al helemaal geen dingen als vastpakken, gooien met voorwerpen, spugen, slaan, knijpen, opsluiten, steken en schieten.

Faalkosten: ruim ze op

Wake up call.

Het leek allemaal zo duidelijk. De taak werd gedelegeerd. De leidinggevende deed zijn best, werkte hard en toch werd de achterstand alleen maar groter. Dan maar een paar mensen erbij. Veel activiteit maar de klant was nog altijd niet tevreden.

Analyse

De bedrijfstrainer bracht samen met de leidinggevende het proces in kaart. Welke verschillende stappen zijn er te onderscheiden, wie is er verantwoordelijk, welke tijd is ervoor en wat is het resultaat?

Diagnose

Niet voor iedereen is duidelijk wat hij moet doen, maar er is voldoende werk, dus de nieuwe medewerkers beginnen maar ergens. Op verschillende plekken wordt het werk gecontroleerd. Eén controle moet genoeg zijn. Door het opstapelende werk is de motivatie laag. Medewerkers ervaren geen verantwoordelijkheid voor hun werk. Het is niet altijd duidelijk welke prestatie wordt verwacht.

Oplossing

De leidinggevende leert met de bedrijfstrainer zijn processen in kaart te brengen en te optimaliseren. Hij brengt zijn faalkosten in beeld en bedenkt verbeteringen. Medewerkers en leidinggevenden leren elkaar gerichte feedback te geven. Door duidelijker te communiceren werken ze weer aan een gemeenschappelijk doel.

Resultaat

Doordat een ieder zijn verantwoordelijkheid neemt, duidelijk aan een doel werkt en verspilling weet te voorkomen is in het voorbeeld 24% op de kosten bespaard en werkt iedereen weer met succes en plezier.

 

Bedrijfstrainer

De bedrijfstrainer werkt met directie, management en medewerkers aan het verbeteren van gedrag en organisatie.

Wil jij ook meer succes en plezier? Neem contact met ons op via info@bedrijfstrainers.nl, 0320-224 550 of reageer op deze blog.

 

Zie onze kalender voor trainingsdata.

Transitievergoeding

Transitievergoeding? Medewerkers mobiel.

De medewerker van nu is modern. Als geen ander begrijpt hij of zij dat een baan niet voor het leven is en dat hij of zij zich moet scholen om aantrekkelijk op de arbeidsmarkt te blijven. Die oudere medewerker die niet meer aan het werk komt, is helaas vaak een medewerker die de afgelopen dertig jaar weinig verandering in functie heeft gehad en ook weinig aan scholing heeft gedaan.

Opleidingsfondsen

In veel Cao’s was scholing verankerd in ontwikkelings- en opleidingsfondsen. Toch zag je behalve in de verplichte BHV cursussen of de verplichte “omgaan met agressie” trainingen maar relatief weinig medewerkers die gebruik maakten van de opleidingsmogelijkheden. Resultaat: enorme reserves bij de opleidingsfondsen.

Het voordeel van de crisis

Bij veel medewerkers zijn de afgelopen jaren de schellen van de ogen gevallen. Zij bleken geen baan voor de rest van hun leven te hebben en moeten ook nog eens tot  de 67 jarige leeftijd werken. Velen begrijpen dat je dan aandacht moet geven aan de duurzaamheid van je baan. Niet alleen goed opgeleid , maar ook plezier in je baan.

Waarom?

Voor de crisis had ik nog regelmatig weerstand in trainingsgroepen. Mensen hadden het gevoel dat ze aan het trainen waren voor de baas. Die weerstand is ongelooflijk snel verminderd. Steeds vaker organiseren medewerkers zelf trainingen in het bedrijf of schrijven zich zelfstandig in voor trainingen:  in afwachting van toestemming van de “baas”.

Voordeel voor de werkgever

Sommige werkgevers vinden het nog lastig als een werknemer een paar dagen per jaar weg is om een opleiding of training te volgen. Zij vergeten dat die medewerker dan werkt aan zijn mobiliteit om intern of extern zijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Deze medewerker vergroot zijn waarde.

Succes en plezier

Ik weet niet of er al eens onderzoek naar is gedaan, maar ik ben er van overtuigd dat bedrijven die medewerkers stimuleren om bij te blijven, veel minder vaak met een arbeidsconflict voor de rechter staan. Zij stimuleren immers het hebben van succes en plezier in het werk. En je kan snel uitrekenen dat 2 tot 5 opleidingsdagen per jaar veel goedkoper is dan een transitievergoeding.

Graag nodig ik je uit een reactie te geven op dit artikel.

Dirk Jan Verdoorn

 

 

Werkt het nieuwe werken

Het werd natuurlijk tijd om iets te doen aan al die lege werkplekken op kantoren. Vooral op de woensdag en de vrijdag hebben kantoren nogal eens een trieste aanblik. Als het geld dan even niet meer ruim voorradig aanwezig is, is een trend geboren: het nieuwe werken.

Nieuw gedrag

Het nieuwe werken vraagt nieuw gedrag. Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid , initiatief, vertrouwen en zelfredzaamheid. Gedrag en de daarbij behorende vaardigheden  waarmee je in staat bent om onafhankelijk van je vaste collega’s steeds de juiste dingen te doen. Je hebt niet meer je vaste maatjes om je heen en in sommige gevallen werk je voor een deel vanuit huis.

Out of control

De categorie leidinggevenden die gewend was om vooral te controleren op basis van zichtbare productie vindt het lastig om niet meer de hele dag te kunnen zien of mensen aan het werk zijn. In het nieuwe werken maak je afspraken met medewerkers over resultaten. Telefonisch controleren of iemand niet toevallig op het schoolplein staat, hoort daar niet bij. Een medewerker bepaalt immers zijn eigen werkschema.

Mijn werkplek

Voor een grote groep medewerkers is het een nachtmerrie dat ze niet meer kunnen beschikken over een eigen werkplek, met een eigen bureaulade en een reeks van kantoorspulletjes om zich heen. Niet iedereen zoekt even gemakkelijk iedere  dag een nieuwe werkplek. Er ontstaat een ongewilde trend van: vroeg op je werk zijn om in ieder geval je eigen bureau te kiezen.

Lekker thuis werken

Geen gezeur van anderen aan mijn kop. Thuis kan ik veel productiever zijn dan op het werk en ik kan ook nog eens beginnen en ophouden wanneer ik zelf wil. Voor deze categorie medewerkers is het nieuwe werken ideaal. Ze hebben vaak een eigen studeerkamer en kunnen zich  zelf goed motiveren.

Mijn sociale contacten

Ik ging altijd graag naar mijn werk, omdat ik het leuk vond met mijn collega’s. Nu ik iedere keer weer met anderen zit, vind ik er niks meer aan. Steeds moet ik zoeken naar een  leuk plekje. Omdat ik eerst mijn kinderen naar school moet brengen, moet ik maar afwachten waar ik terecht kom. Laatst ben ik maar thuis gaan werken, omdat er geen  geschikte werkplek meer over was.

Succes

Gedrag bepaalt het succes van het nieuwe werken. Flexibiliteit lijkt een vereiste, maar bijvoorbeeld ook je behoefte aan sociale contacten of de wens om afgezonderd te kunnen werken. Er is een grote groep mensen die niet in een grote open ruimte kunnen werken. Succesvolle organisatieverandering begint met het in kaart brengen van het gedrag van de mensen in de organisatie.

Heb jij een mening over het nieuwe werken  geef dan je reactie.

Dominante leiders winnen zelden

Wilma Mansveld staat bekend om haar stalen leiderschap. Wanneer dominante leiders onder vuur komen te liggen, worden ze arroganter. Arrogantie leidt tot medewerkers die je willen zien vallen.

Sterke leiders zijn prima, zo lang ze luisteren, af en toe een grapje maken en het vizier scherp houden. Wanneer je de indruk wekt het zelf allemaal wel te weten en het in je eentje te willen doen hoef je op niet veel hulp van je team te rekenen.

De overdrijving van dominantie is arrogantie. Des te harder je zaken voor elkaar wilt krijgen, des te meer tegenstanders je krijgt. In plaats van dat je teamleden je informeren, houden ze informatie achter. De leider zonder ondersteunend team werkt zich rot, maar haalt steeds minder resultaat.

Ook bij Mourinho zien we dat zijn succes ten einde loopt. Elke week slaat hij harder naar de pers en zien we zijn resultatenlijstje alleen maar verslechteren. Zelf zegt hij dat hij zijn team nog kan binden. Wie gelooft hem nog en zet zijn kaarten op de Special One. Er zijn maar weinig mensen die hem willen helpen.

Oubollig Ook dominante leiders zijn succesvol dankzij het team. Wanneer dominante leiders mee laten denken, om advies vragen en positieve feedback geven, werkt team voor hen. 

Eigenlijk is het heel simpel: vertrouw je team en geef het vertrouwen en verzeker je van succes. Werk samen met plezier.

Graag nodig ik je uit feedback op dit artikel te geven of een afspraak met mij te maken om je eigen ervaringen en ideeën te bespreken.

Nieuwsgierig hoe u ook meer succes en plezier uit uw team kunt halen? Neem contact met ons op via info@bedrijfstrainers.nl, 0320-224 550 of reageer op dit blog

Met vriendelijke groet,

Dirk Jan Verdoorn

Verdoorn Bedrijfstrainers

Teams ontwikkel je met krachtige feedback

Iedereen weet het: teamleden die elkaar feedback geven leveren vooruitgang, verbetering en ontwikkeling van bedrijven, teams en personen. Beter word je door terug te koppelen wat je goed doet en wat anders kan. Of dit gepland gebeurt of spontaan, altijd helpt het om de volgende keer je werk met meer resultaat af te ronden.

Waarom is feedback dan niet bij ieder bedrijf vanzelfsprekend:

  • mensen geven alleen feedback als het fout gaat
  • angst om de ander op zijn gedrag aan te spreken
  • ontvangers van feedback reageren defensief
  • er verandert toch niks
  • de leidinggevende moet het maar doen
  • ik weet niet hoe ik het moet doen

Feedback geef je als het gedrag van de ander een duidelijk positief of negatief effect heeft.

Je moet je dus bewust zijn dat het gedrag van de ander iets met je doet. Zo hoor je mensen vaak klagen over anderen. Als je dan vraagt: “Wat heb je daar mee gedaan, of wat ga je daar mee doen?”, dan blijft het vaak stil of wordt er naar de leidinggevende gewezen. Ook is het lastig om iets positiefs over de ander te zeggen, hij of zij doet toch gewoon zijn werk. Van een compliment gaat hij alleen maar naast zijn schoenen lopen. Het besef dat je relatie met de ander verbetert door het geven van feedback, is niet voor iedereen makkelijk te accepteren.

Succes Hoe krijg je het team aan het geven van feedback?

  • teamleden zijn bereid naar zichzelf en anderen te kijken
  • teamleden zijn vaardig in het geven van feedback
  • teamleden gaan goed om met ontvangen feedback
  • het team werkt met plezier aan verbetering en succes

Wil je op het artikel reageren of in gesprek met een van onze trainers, reageer op deze blog.

Succes train je met talent

Wat is je echte talent?

In de zomermaanden analyseren en trainen we vaardigheden, gedrag en houding aan boord van zeilboten. We werken met teams van 3 tot 8 personen op 1 of meerdere boten. Al met het verdelen van taken en functies wordt duidelijk hoe mensen communiceren en zich profileren.

Een boot is een bedrijf

Zonder een strategie en een duidelijk plan, kom je nergens. Tijdens de uitvoering laten sommigen zich zien en proberen anderen onzichtbaar te zijn. Neemt de een initiatief, communiceert, werkt samen, is de ander nauwgezet en voert uit. Waar leidt dat toe, hier op de boot en in het bedrijf.

Het team vormt de basis

De zwakste schakel is bepalend voor de maximale snelheid van het team. Wie zorgt er voor dat iedereen de juiste dingen doet. Welk moment kies je om iemand te ondersteunen of de taken anders te verdelen, zodat er meer evenwicht komt.

Trainen doe je met plezier

Iedere sporter weet dat succes alleen mogelijk is als je met plezier traint. Het is nooit een stap waarmee je succes haalt. Het zijn verschillende stappen die je keer op keer traint om de top te behalen. Als BEDRIJFSTRAINERS weten wij dat trainingen uitdagend moeten zijn en dat je steeds nieuwe trainingen en methodes moet bedenken om het doel te halen. Daarom denken wij dat een training op een zeilboot een van de methodes is om weer een nieuwe stap met je team te zetten.

Huurverhogingsbrieven 2.0

Huurverhogingsbrieven van 1,5 A4tje met bijlages zijn echt niet meer van deze tijd..

Een huurder wil weten wat zijn nieuwe bedrag per 1 juli wordt, of zijn automatische incasso wordt aangepast en in een enkel geval hoe hij bezwaar kan aantekenen.  Die huurverhogingsbrief kan makkelijk op een A4.

Tijd besparen
Veel corporaties kunnen de brief verbeteren. Maar vooral ook de Klanten Contact Centra (KCC) tijd laten besparen. Wanneer u bedenkt dat meer dan 1 miljoen mensen slecht kunnen lezen, schrijft iedere corporatie korte en eenvoudige brieven. Vraagt u maar na op het KCC: ‘Hoeveel telefoontjes krijgen jullie na weer zo’n ingewikkelde brief?’.

Niet persoonlijk
Veel huurders krijgen nog een algemene brief, soms zelfs niet op naam, maar geadresseerd als beste of geachte huurder. Dat kan natuurlijk niet. Het is ook niet persoonlijk als iemand met een inkomen van € 28.000,- wordt geïnformeerd over wat de huurverhoging wordt voor iemand met een inkomen tussen € 34.229,- en € 43.786,- of hoger. Houd het klantgericht en schrijf een passende brief.

Slecht nieuws
Ik snap wel dat het niet leuk is om de huurder te vertellen dat de huur in zijn geval met 1,5 procent omhoog gaat. Het helpt de huurder niet om hem te vertellen dat het in zijn geval ook 3% had kunnen zijn. Niemand zit op een vergulde pil te wachten.

Oubollig
Al sinds de jaren ’80 is het in het Nederlandse correspondentie onderwijs verboden om brieven te openen met: ‘Hierbij zend ik u’, ‘Naar aanleiding van’, of ‘In antwoord op uw schrijven’. Het gebruik van clichés zet de lezer op het spoor dat de tekst niet belangrijk is. Door hedendaags persoonlijk taalgebruik komt de boodschap duidelijk en krachtig over.

Druk, druk, druk
Veel brieven eindigen met: ‘Heeft u nog vragen? Bel dan…’. Het lijkt klantgericht en bij sommige informatieve brieven  is het begrijpelijk. Maar in veel gevallen betekent het toch echt dat de schrijver niet duidelijk is en blijkbaar graag wil dat de lezer belt. Dat is toch niet de bedoeling?

Reageer op onze blog in de vorm van een reactie of een voorbeeld!

Leidinggeven met succes en plezier

Het leuke aan leidinggeven is dat je mensen succesvol  en met plezier kunt laten werken. Als leidinggevende draag je bij aan goede werkomstandigheden en optimaliseer je de werksituatie. Je kunt mensen ondersteunen in het realiseren van hun persoonlijke en organisatorische doelstellingen. Samen met hen stel je de te bereiken resultaten vast en in tussentijdse gesprekken monitor je de vooruitgang en ontwikkeling. Wanneer nodig ben je het luisterend oor.

Wanneer je dit boven een advertentietekst  van een vacature leest, wil iedere leidinggevende hier  aan voldoen. Medewerkers tekenen ook voor zulke leidinggevenden. Toch gebeurt er ergens iets tussen theorie en praktijk waardoor dit ideaalbeeld slechts beperkt wordt bereikt.

Leidinggevenden komen medewerkers tegen die een andere kant op willen, alleen maar voor de gezelligheid op het werk lijken te komen,  die regelmatig privé boven de zaak stellen, of hun werk niet af hebben, geen initiatief nemen, die je alles voor moet zeggen, ongeïnteresseerd lijken, niet tegen verandering kunnen.

Medewerkers, op hun beurt, klagen over leidinggevenden die niet luisteren, die hun zin doordrijven, die voortdurend controleren, geen vertrouwen hebben, geen oog hebben voor de menselijke maat, steeds maar veranderen, onduidelijk zijn in wat ze willen, weinig warmte uitstralen, alleen maar zeggen wat fout gaat, nooit complimenten geven en alleen maar naar het eindresultaat kijken.

Lukt goed leidinggeven alleen maar als je een duizendpoot bent, van nature charismatisch en een ijzeren wil en discipline hebt  of kan je de juiste stijl van leidinggeven leren  en je vaardigheden trainen en aangename gesprekken voeren.

Hoe denk jij eigenlijk over leidinggeven? Reageer op de  blog of schrijf je in voor de training op 6 maart te Lelystad.