MDI en teamontwikkeling

Bij verschillende MKB’ers en woningcorporaties werken we aan de verbetering van het resultaat en de vergroting van het plezier in het werk. Door inzicht in het eigen gedrag en het gedrag van de ander, leren mensen beter te werken met elkaars sterktes en zwaktes en komen ze tot een optimale inzet van de eigen specialiteit. Vanuit het inzicht in het eigen profiel en dat van de ander, werken de teamleden aan een optimalisering van de communicatie.

Trainen van Klanten Contact Centra in reparatieverzoeken en technische kennis

In het afgelopen jaar zijn er door reorganisaties verschillende nieuwe KCC’s ontstaan. Medewerkers worden voorbereidend, maar ook in de praktijk op de eigen werkplek, getraind in het effectief en efficiënt beantwoorden van de telefoon. Uitgebreide cultuurtraining en excellente basisdienstverlening bij een woningcorporatie. Na een opgesteld klantgerichtheidsprofiel trainen leidinggevenden en medewerkers zich in de gewenste klantgerichte houding en bijbehorend gedrag. Leidinggevenden en medewerkers leren te werken met de nieuwe beoordelingscyclus. Extra aandacht voor goede gespreksvoering en goede samenwerking. Veel aandacht voor individuele training en coaching op de werkplek en ook real time trainingen bij vergaderingen, overleg en beoordelingsgesprekken.

Strategieontwikkeling en doelgericht uitvoeren van beleid bij een aantal MKB’s

Het trainen en coachen van directie en management in het formuleren van een heldere strategie met duidelijke doelen. Afscheid leren nemen van “alles” willen doen en leren leidinggeven en communiceren vanuit de kerntaak. Het kost wat moeite, maar het leidt iedere keer weer tot meer omzet, een beter resultaat, maar vooral ook tevreden mensen.

Follow-up trainingen omgaan met agressie bij woningcorporaties

Een aantal woningcorporaties trainen we ieder jaar in het omgaan met agressie, bij een groot aantal om de 2 jaar. De trainingen richten zich vooral op preventie. Medewerkers leren rationeel en intuïtief hun grens te stellen. Bij escalaties leren de medewerkers te de-escaleren.

Assertiviteit

Door reorganisaties bij MKB en woningcorporaties verdwijnen steeds vaker managers en moeten medewerkers meer initiatief en verantwoordelijkheid nemen. Door opleiding en ervaring moeten medewerkers dat theoretisch kunnen. Door training en coaching op de werkvloer leren mensen beslissingen te nemen en durven ze hun nek uit te steken.

Verkoop

Veel verkoopafdelingen laten zich leiden door het e-mail verkeer. Deze hebben we getraind in het behouden van de focus op de klant en persoonlijk contact. Wanneer het contact alleen nog maar per e-mail gaat, is het wel heel erg aantrekkelijk om uit te sluiten op basis van de prijs. Actief bellen, hoe deed je dat ook alweer en welk nut heeft een klantbezoek en wat haal je daar uit.